Wenteam - klimatyzacja wentylacja

Zasada działania rekuperatora

Rekuperator - jest to centrala wentylacyjna, która zapewni nam skuteczną wymianę powietrza oraz jego cyrkulację w całym budynku. Wyposażona jest zawyczaj w dwa wentylatory. Jeden z nich zasysa powietrze zewnętrzne, wtłaczając je do budynku drugi wysysa taką samą ilość powietrza z wnętrz budynku wypychając je przez wymiennik na zewnątrz wyposażona jest takze w dwa filtry oraz dodatkowe urządzenia sterujące. Sterowanie centralą i całym systemem wentylacji odbywa się za pomocą sterownika umieszczonego w centralnej części budynku (przedpokój, kuchnia itp.)

Dobór urządzenia

Stosowany typ rekuperatora uzależniony jest od wymaganej wydajności (krotności wymian powietrza w ciągu godziny). Zgodnie z powyższym niezbędna jest znajomość specyfiki wnętrza. W praktyce urządzenia typu RECU300, REGO300 stosuje się do wentylacji kilku pomieszczeń lub samych domów. Są one podłaczone do instalacji wentylacyjnej ukrytej na strychu lub w przestrzeni sufitu podwieszanego. Do podłaczenia z króćcami wylotowymi urządzenia można zastosować sztywne lub elastyczne przewody wentylacyjne. Reasumując, dobierając urzadzenie do konkretnego domu, stwramy się aby jego normalna pracą było w zakresie 55-70% całkowitego wydatku, w razie potrzeby możliwość zwiększenia ilości powietrza wentylacyjnego w celu efektu przewietrzania. Takie rozwiazanie pozwala na cichszą pracę centrali, mniejsze zużycie prądu oraz większy odzysk ciepła niz w warunkach maksymalnej pracy rekuperatora.